11 October 2009

UNSUR KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS & KREATIF & KAJIAN MASA DEPAN

KBKK

KMD

Menganalisis

Membuat kesimpulan

Membanding dan membezakan

Mencirikan

Menilai

Menjana idea / sumbangsaran

Menghubungkaitkan

Meramalkan

Membuat inferens

Membuat gambaran mental

Menyelesai masalah

Mengkonsepsikan

Mensintesiskan

Membuat keputusan

Mengumpul dan mengelaskan

Membuat hipotesis

Membuat ramalan

Mengjangka akibat

Analisis ramalan

Pemahaman konsep masa depan

Penggunaan imaginasi dan kreativiti

Pembinaan senario

Proses inovasi sosial

Strategi mengatasi kebimbangan

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Search