28 October 2009

Kata Tugas Soalan Sejarah

KATA TUGAS

KEHENDAK SOALAN

SOALAN STRUKTUR

Namakan

Fakta sahaja

Berikan

Fakta sahaja

Nyatakan

Fakta sahaja

Apakah

Fakta sahaja

Mengapakah

Fakta sahaja

Bagaimanakah

Fakta sahaja

SOALAN ESEI

Jelaskan

Perlukan fakta sahaja

Terangkan

Perlukan fakta dan huraian

Bagaimanakah

Perlukan fakta dan contoh

Mengapakah

Perlukan fakta sahaja

Huraikan

Perlukan fakta dan huraian dan contoh

Apakah

Perlukan fakta sahaja

Nyatakan

Perlukan fakta sahaja

Ceritakan Peristiwa

Perlukan fakta dan huraian

KATA TUGAS BERDASARKAN SOALAN

Jelaskan

Jelaskan enam sebab - perlukan fakta sahaja

Jelaskan lapan pengaruh – perlukan fakta dan contoh

Jelaskan konsep - Perlukan fakta sahaja

Jelaskan enam kesan – perlukan fakta sahaja

Terangkan

Terangkan empat ciri – Perlukan fakta dan huraian

Terangkan pernyataan – perlukan fakta dan huraian

Terangkan lima langkah – perlukan fakta dan huraian

Bagaimanakah

Bagaimanakah nilai – perlukan fakta dan contoh

Bagaimanakah kedatangan Islam – Perlukan fakta dan contoh

Mengapakah

Mengapakah kumpulan – perlukan fakta sahaja

Ceritakan peristiwa

Ceritakan peristiwa yang membawa – perlukan fakta dan contoh

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Search