21 October 2016

Kertas 3 SPM 2016


Berikut antara jangkaan soalan-soalan Tugasan Spesifik Kertas 3 SPM 2016 hasil perbincangan Jurulatih Utama dan Guru-Guru Cemerlang Kelantan.


Tabik kepada mereka. Ucapan terima kasih kepada mereka kerana menambah lagi kepelbagaian jangkaan soalan yang boleh dijadikan panduan kepada adik-adik pelajar yang akan menduduki SPM tak lama lagi.

Moga adik-adik beroleh manfaat ... dan terus mengumpul kepelbagaian sumber lagi ...


BIL
TAJUK
1
Matlamat dasar luar
2
Bentuk hubungan luar
3
Latar belakang hubungan luar
4
Asas penggubalan dasar luar
i)      Faktor sejarah
ii)     Faktor ekonomi
iii)    Faktor politik
iv)    Faktor geografi
v)     Faktor demografi
5
  Perkembangan dasar luar

  Jelaskan  tahap perkembangan dasar luar Malaysia dari   
  tahun 1957 hingga tahun 2003
(i)  Tahap Pertama (1957-1970)
(ii) Tahap Kedua (1972-1981)
(iii)Tahap Ketiga (1981-2003)

  Perkembangan dasar luar negara kita dari tahun 1957  
  hingga tahun 2003
(i)   Dasar Pro-Barat
(ii)  Dasar Berkecuali
(iii) Dasar kepentingan Ekonomi

Perkembangan dasar luar negara kita dari tahun 1957 hingga tahun 2003
(i) Tunku Abdul Rahman (1957-1970)
(ii) Tun Abdul Razak (1972-1976) danTun Hussein Onn (1976-1981)
(iii)TunDr Mahathir Mohamad (1981-2003)
6
Terangkan kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil hubungan dengan negara luar.
@
Dasar luar Negara yang diamalkan sejak tahun 1957   hingga kini berjaya meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati. Buktikan
7
Mengapa dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut peredaran masa ?
8
Jelaskan kepentingan dasar luar yang diamalkan oleh Malaysia demi menjamin kestabilan dan kemakmuran negara.
@
Jelaskan kepentingan dasar luar Malaysia dalam  meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara
9
Sebagai rakyat Malaysia adakah anda bersetuju Malaysia menjalinkan hubungan luar dengan negara lain tanpa mengira ideologi negara tersebut.?
@
Pada pendapat anda mengapa negara kita perlu berbaik-baik dengan negara luar?
10
Pada pendapat anda apakah kesan sekiranya dasar luar negara tidak mantap.
11
Mengapa dasar yang mementingkan kemajuan ekonomi lebih penting pada hari ini?
12
Apakah usaha untuk mengekalkan hubungan baik dengan Negara luar?
13
Cadangkan hala tuju yang sesuai bagi dasar luar negara pada masa hadapan
@
Ramalkan dasar luar negara kita pada masa hadapan.
14
Sejauhmanakah dasar luar Malaysia telah berjaya mengukuhkan perpaduan masyarakat antarabangsa.
15
Jelaskan cabaran dan  langkah Malaysia  dalam
meningkatkan keberkesanan hubungan  dengan negara
luar. pada era globalisasi hari ini
16
Iktibar yang diperolehi daripada perkembangan dasar luar Malaysia
17
Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a)  Pengetahuan yang diperoleh
(b)  Nilai-nilai murni dan unsur patriotisme  yang diperoleh
      Ke arah memperkukuh keharmonian dan perpaduan
      masyarakat
(c)  Harapan menjadikan negara dan bangsa Malaysia
      lebih maju

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Search